Irun, 28th November 2018

Organized by: MLC-ITS Euskadi Cluster.

Clúster de Movilidad y Logística, MLC ITS Euskadi

ASIMOB’s presentation (Spanish):

Sistema de creación de mapas presentado:

home-mapa